fbpx
 

Hur man får en hiss

Steg 1. Förberedelse

Mått

Vi anser att förberedelserna är det viktigaste steget för att få en hiss i hemmet. Först och främst måste vi ta reda på om din lokal har den struktur och det utrymme som krävs för att installera en hiss. Detta innebär att du måste mäta utrymmet där hissen ska installeras. Det som måste mätas är hissschaktets maximala bredd, djup och höjd samt avståndet från golv till golv för att beräkna den exakta höjden.
.

Gör plats för hissen

I det här skedet måste vi se till att hissområdet rensas och skapa det utrymme som krävs för att hissen ska kunna installeras. I många fall kräver hissinstallationen att du gör ett hål i andra, tredje eller fjärde våningen, beroende på önskad resehöjd. Om så är fallet kommer vi att göra en ”hålkontroll” för att se till att det är möjligt att göra detta eller dessa hål utan att skada byggnadens struktur. Om du själv är en händig man/kvinna kan du helt enkelt ladda ner vår webbplatsundersökning.


här


.

STEG 2. ANPASSNING AV HISS OCH SERVICEALTERNATIV

Om vi har kommit fram till att ditt hem passar perfekt för att installera en av våra hissautomater går vi vidare till nästa steg, som är anpassning. I det här steget sätter vi oss ner tillsammans och diskuterar vilken storlek, färg på axeln, färg på mattan, färg på folioinpackningen du vill ha eller vilken annan optimering du vill ha för din hiss.


Garanti
– Vi ger våra kunder 2 års garanti på våra installationer och hårdvaror utom för skruvar och muttrar där vi erbjuder en omfattande garanti på 10 år om rekommenderat serviceavtal tillämpas. Vi vill att alla våra kunder ska känna sig trygga med att ha en fungerande hiss utan problem.


Underhåll
– Våra hissar kräver inget större underhåll, det är oftast bara att kontrollera oljenivån i systemet och batteriet då och då. Om du tecknar vårt serviceavtal erbjuder vi dig underhållskontroller var 4:e, 6:e eller 12:e månad beroende på avtal.
Vi rekommenderar att du gör en kontroll minst en gång om året om du använder liften regelbundet.

STEG 3. UNDERTECKNANDE AV KONTRAKT OCH BETALNING

När hissen har anpassats kommer ett undertecknat kontrakt att undertecknas och därefter betalas. Betalningen överförs till vårt bankkonto i enlighet med köpeavtalet.

STEG 4. SKICKA ORDER TILL SVERIGE FÖR PRODUKTION.

Innan beställningen skickas till vår produktionsenhet gör vi en sista granskning av beställningen. Här ber vi dig helt enkelt att kontrollera att alla uppgifter är korrekta. Detta för att se till att vi inte har missat något.

STEG 5. PRODUKTION

Vår fabrik i Sverige tar emot vår beställning och startar sedan produktionen. Det tar cirka 2-3 veckor beroende på val av lyft och anpassningsalternativ. Vår korta produktionstid gör oss till en av de snabbaste leverantörerna inom hissbranschen.

STEG 6. SHIPPING

Leveranstiden är cirka 4 veckor + ytterligare 1-2 veckor för tullklarering.

STEG 7. LEVERANS

När din hiss har anlänt till dokumentationen hämtas den av en lastbil som transporterar den säkert till din dörr. Se till att du är förberedd för installationen. Oroa dig inte, vi finns med dig under hela processen om du har några frågor.

STEG 8. INSTALLATION

Standardinstallation av hiss – En standardliftinstallation går smidigt och tar cirka 3-7 dagar. Detta beror på om webbplatsen är klar och om det inte har uppstått några oväntade problem.

Anpassad hissinstallation – Anpassade hissar kan ta lite längre tid och har en beräknad installationstid på 4-10 dagar.

Tidsram – Förberedelser till installation – Den totala uppskattade tiden från förberedelserna till att hissen installeras är cirka 3-3,5 månader om allt går enligt dessa steg.

STEG 9. KVALITET OCH SERVICE

Ungefär två veckor efter installationen kontaktar vi dig igen för att se till att allt fungerar som det ska. Vi ber dig också att ge oss en kort recension av vår hiss och våra tjänster.